Eng Swe |     Shop


swedish carpetsSVENSK ULL

Vår värdegrund är att värna om den svenska ullen.

Ull finns i överflöd i Sverige, dock bränner vi svensk ull i Sverige p g a att ullen inte tas tillvara i vår närmiljö.

Ullen i våra mattor skall inte härröra från andra ullproducerande länder,
vilket bidrar till att transporterna ökar.

Vårt fokus är att främja klimatet med hållbar tillverkning.

Vi skall bidra till samt informera om nödvändigheten,
att värna och vårda våra ullresurser i Sverige.